menu
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Теорія та практика бізнес-аналітики

  Науковий керівник –к.е.н., доц. Єрешко Ю.О. Студентів -32

 • Інвестиції та фінансова грамотність

  Науковий керівник – д.е.н., проф. Крейдич І. М. (Єрешко Ю.О.) Студентів - 25

 • Планування та розвиток кар'єри HR менеджера

  Науковий керівник – к.е.н., доц. Шевчук О. А. Студентів – 18

 • Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах.

  1. Назва «Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах»

  2. Керівник – к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Дученко М.М.
  Консультант – д.т.н., професор кафедри математичного моделювання економічних систем  Іваненко В.І.

  3. Мета діяльності гуртка:

   Порівняльний аналіз економічного розвитку у пост-тоталітарніх країнах, вивчення стратегій урядів цих країн щодо проведення економічних реформ, виявлення причин досягнення цими країнами різного економічного рівня, інформування української громадськості про найбільш ефективні економічні стратегії з метою їх використання при реформуванні економіки України на сучасному етапі.

  4. Технологія роботи гуртка:

  До участі в роботі гуртка залучені студенти економічних та інженерних спеціальностей НТУУ «КПІ»,  яким викладаються економічні курси, а також студенти факультету соціології.

  Робота проводиться у вигляді:

  1. - Очних та заочних (онлайн) семінарів,
  2. - Обговореннях у тематичних групах в соцмережах, та в перспективі власної вебсторінки, де викладаються відповідні матеріали, статті, книги, результати проведених досліджень, коментарі, думки, тощо. В межах цих електронних ресурсів організовані студентські обговорення та  дискусії за обраною тематикою.
  3. - За результатами проведених досліджень студенти приймають участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з публікацією тез доповідей.