menu
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
29 квітня 2020 року дистанційно відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці»

2020-04-30 09:00:00

29 квітня 2020 року у дистанційному режимі кафедрою теоретичної та прикладної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» проведено 1 Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці» за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом в. о. завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки, к.е.н., доц. О.А. Шевчук. Подані роботи відображають широкий діапазон результатів досліджень, проведених науковцями, аспірантами та студентами з навчальних закладів. Перелік проблемних питань охоплює різні сфери управління персоналом. Матеріали науково-практичної конференції відзеркалено у Open Conference System. За результатами конференції видано збірник наукових праць. Щиро вдячні учасникам конференції за активну участь і змістовні доповіді. Оргкомітет КТПЕ

29.04.2020р. Запрошуємо до участі у I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління персоналом в інституційній економіці»

2020-02-07 13:00:00

Кафедра теоретичної та прикладної економіки, а також наші партнери запрошують Вас взяти участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці», що відбудеться 29 квітня 2020 року. ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Теоретико-методичні засади управління персоналом. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практика управління персоналом підприємства. Управління персоналом в державному секторі економіки. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Участь безкоштовна!!! Інформаційний лист дивіться внизу розділу.

18.12.2019 відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

2019-12-18 13:22:14

18 грудня 2019 року на базі кафедри теоретичної та прикладної економіки факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій», співорганізаторами якої, також, є ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (кафедра інформаційного менеджменту), Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz, Polska), Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра державних та місцевих фінансів), Міжнародний університет фінансів. На конференцію подано 95 тез доповідей. З докладами виступили представники різних факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського і ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Щиро вдячні учасникам конференції за активну участь і змістовні доповіді. Оргкомітет КТПЕ

17 квітня 2019 року пройшла IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

2019-02-25 18:28:26

Мета конференції: дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Економічна теорія. Економіка та управління національним господарством. 2. Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в економіці. Економіка сталого розвитку. 3. Управління людськими ресурсами. Економіка знань. 4. Інформаційний менеджмент. 5. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування промислового потенціалу України. 6. Фінанси. Аналітика фінансового ринку.