menu
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
17 квітня 2019 року відбудеться IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

2019-02-25 18:28:26

Мета конференції: дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Економічна теорія. Економіка та управління національним господарством. 2. Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в економіці. Економіка сталого розвитку. 3. Управління людськими ресурсами. Економіка знань. 4. Інформаційний менеджмент. 5. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування промислового потенціалу України. 6. Фінанси. Аналітика фінансового ринку. Для участі в конференції необхідно зареєструватись за посиланням: https://goo.gl/forms/o5qAXNe6bElpK9vT2 і надіслати в оргкомітет в електронному вигляді тези доповіді (tezy_prizvische), до 25 березня 2019 р. на електронну адресу: conf.dtae@gmail.com; копію квитанції про оплату (kvitan_prizvische) до 31 березня 2019 р.