menu
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Вступ на перший курс

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка на кафедрі здійснюється за професійно-орієнтованою програмою підготовки:

Освітня програма «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ». Форма навчання: денна

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» поєднує освіту в галузі економіки, управління, маркетингу, психології та права, що надає можливість підготувати кваліфікованих спеціалістів з персоналу із широкими можливостями працевлаштування в українських та закордонних організаціях та представництвах різних компаній. До обов’язків спеціаліста з персоналу входить:

- організація ефективної системи підбору персоналу. Це пошук, підбір та адаптація нових співробітників;

- розробка системи оцінки, мотивації і навчання персоналу;

- формування кадрового резерву;

- організація кадрового обліку і ведення та контроль кадрового діловодства;

- взаємодія з аутсорсинговими компаніями (кадровими агентствами);

- організація корпоративних заходів;

- підтримка і розвиток корпоративної культури;

- моніторинг ринку праці;

- оптимізація бізнес-процесів, пов'язаних з управлінням персоналом.

Ким (де) можуть працювати випускники нашої кафедри?

Випускники працюють керівниками HR-відділів (департаментів), фахівцями в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства (хедхантер, кадровий аудитор, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу); агентами із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); менеджерами (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); фахівцями із соціального захисту населення.

Досягнення нашої кафедри.

Кафедра активно приймає участь у міжнародних наукових та освітніх програмах. Зокрема, має угоди про співпрацю з Вищою школою економіки в м. Бидгощ, (Польща) та Університетом ім. Миколи Коперника в м.Торунь (Польща). Кафедрою започатковано проведення щорічних науково-практичних конференцій за участю іноземних навчальних та наукових організацій, На кафедрі фукціонують науково-дослідні гуртки для студентів, в яких студенти під керівництвом викладачів кафедри займаються розробкою різних актуальних комерційних і соціальних проектів по впровадженню і вдосконаленню сучасних кадрових технологій в практику управління виробництвом і механізмів соціального управління. Студенти, а також випускники кафедри мають можливість проходити стажування за програмами стажування Еразмус та Європейської організації з безпеки аеронавігації.

Чому саме нас повинен вибрати вступник?

Якісна базова освіта дозволяє фахівцям кожного дня вирішувати нові наукові експериментальні та теоретичні задачі, опановувати нові методи тазнаходити нові підходи в роботі з персоналом. Кафедра надає класичну базову економічну освіту, яка визнається у всьому світі та успішно формує ці важливі навички. На кафедрі викладають досвідчені викладачі, які вдало поєднують наукову роботу з викладацькою діяльністю. Зокрема, серед викладачів є науковці, добре відомі закордоном, які є членами міжнародних та всеукраїнських професійних об’єднань та асоціацій, редколегій наукових фахових видань, публікують результати власних досліджень у провідних наукових виданнях.

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Вартість навчання Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 051 «Економіка» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:
для денної форми навчання — 32 700 грн/рік;
для заочної форми навчання — 18 900 грн/рік.

Відповідно до правил прийому у 2020 році для вступу на перший курс факультету менеджменту та маркетингу будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Ваговий коефіціент Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Українська мова та література 0,25
Математика 0,4 125
Географія або іноземна мова 0,35

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, .

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К5 встановлюються згідно додатків до цих Правил.

Ваговий бал атестата про повну загальну середню освіту за 200-бальною шкалою – 0..

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів –200).

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках. Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018, 2019 і 2020 рік.

СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з ДОДАТКОМ 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 липня 2020 р.

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 13 липня 2020 р. Закінчення прийому заяв закінчується 22 липня о 18-00 годині - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.

З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Приймальна комісія

Сайт Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім.І.Сікорського"

Правила вступу

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

 • Розклад роботи Приймальної комісії
  Увага: у розкладі можливі зміни
 • Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)
  Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому
  Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
  Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 серпня 2020 року
  Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 серпня – 12 серпня 2020 року
  Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року
  Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання ) 22 серпня 2020 року, 18-00
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 27 серпня 2020 року не пізніше 12.00
  Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 31 серпня 2020 року не пізніше 18.00
  Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 року
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням - 05 вересня 2020 року; за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 14 вересня 2020 року

Прийом документів на перший курс здійснюється за адресою: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги 37, корпус 7, аудиторія 120.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65.