menu
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Вступ на перший курс

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка на кафедрі здійснюється за професійно-орієнтованою програмою підготовки:

Освітня програма «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ». Форма навчання: денна / заочна

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» поєднує освіту в галузі економіки, управління, маркетингу, психології та права, що надає можливість підготувати кваліфікованого менеджера з персоналу із широкими можливостями працевлаштування в українських та закордонних організаціях та представництвах різних компаній. Випускники працюють керівниками HR-відділів (департаментів), фахівцями в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства (хедхантер, кадровий аудитор, корпоративний іміджмейкер, аналітик ринку праці, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу); агентами із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); менеджерами (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); фахівцями із соціального захисту населення.

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідно до правил прийому у 2019 році для вступу на перший курс факультет менеджменту та маркетингу будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Ваговий коефіціент Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Українська мова та література 0,2 100
Математика 0,4 125 за умови, що інший профільний не нижче 100
Географія або іноземна мова 0,35 125 за умови, що інший профільний не нижче 100

Ваговий бал атестата про повну загальну середню освіту за 200-бальною шкалою – 0,05.

Призерам IІІ етапу конкурсу-захисту робіт МАН та IV етапу ВУО – 10 балів, ваговий коефіцієнт – 0,5.

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів –200).

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2017, 2018 та 2019 роках. Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018 і 2019 рік.

СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується..

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 липня 2019 р.

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 10 липня 2019 р. Закінчення прийому заяв закінчується 22 липня о 18-00 годині - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Приймальна комісія

Сайт Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім.І.Сікорського"

Правила вступу

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

 • Розклад роботи Відбіркової комісії
  Увага: у розкладі можливі зміни
  Термін Дні Години
  01-09 липня 2019 року Понеділок - п'ятниця 14:00 - 17:00
  10-22 липня 2019 року Понеділок - п'ятниця 9:00 - 18:00
  Субота 10:00 - 13:00
  Неділя Вихідний
  23-26 липня 2019 року Вівторок - п'ятниця 14:00 - 17:00
  27-31 липня 2019 року Субота - середа 9:00 - 18:00
  01-03 серпня 2019 року Четвер - субота 12:00 - 17:00
  04-17 серпня 2019 року Понеділок, середа, четвер 14:00 - 17:00
  Вівторок, п'ятниця 10:00 - 13:00
  Субота - неділя* Вихідний
  Святкові дні Вихідний
 • Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)
  Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому
  Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
  Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня 2019 року
  Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2019 року, 18-00
  Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22 липня 2019 року, 18-00
  Строки проведення вступних випробувань (співбесід) 17 липня – 22 липня 2019 року (співбесіди 17 - 19 липня)
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 26 липня 2019 року
  Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 31 липня 2019 року
  Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 06 серпня 2019 року
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 12.00 01 серпня 2019 року; за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 07 серпня 2019 року