menu
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Міжнародна діяльність викладачів

Кафедрою проведено дві Всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» спільно з Вищою школою економіки в Бидгощі та Українсько-польським ВНЗ «Центрально-Європейський університет» і погоджено проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» спільно з Вищою школою економіки в Бидгощі.

Тривають перемовини щодо співпраці кафедри та Вроцлавського економічного університету в рамках діючого договору про співпрацю між Вроцлавським економічним університетом та Факультетом менеджменту і маркетингу НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Завідувач кафедри, професор Крейдич Ірина Миколаївна залучена до міжнародної експертизи таких проектів: «LARA – Local And sub-Regional Airspace Management support system»; Дата: 15.05.2017; «BADA – Base of Aircraft Data»; Дата: 18.05.2017; «DEMETER - Distance Measuring Equipment Tracer»; Дата: 01.06.2017; «TOKAI Time Zone» ; Дата: 15.06.2017.

Професор кафедри Іляш Ольга Ігорівна є членом Європейської асоціації економістів з праці (European Association of Labour Economists); членом редколегії наукового видання WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща) та Наукового вісника Львівської комерційної академії; експертом програми Horizon 2020 in the Expert area Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency programmes COSME.